Informacje ogólne


PODSTAWY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 7.09.1991r, o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r nr 67 poz 329) z późniejszymi zmianami
2.Rozp.MENiS z dn.11.12.2002r.w/s szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U.z20003.rNr.5poz.46)
3.Rozp.MENiSz.dn.7.01.2003r.w/s zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. Nr11 poz.114)
4.Rpzp.MENiS zdn.11.12.2002r.w/s ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U.z2002r. Nr 223, poz.1869),
5.Rozp.MENiS z dn.12.02.2001r.w/s orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania(Dz.U.Nr13 poz.114),
6.Rozp.MENiS z dn. 29.01.2003r. zmien.rozp. w/s orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży praz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

Plan rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

30‑01‑2011 21:07:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 13:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2011 20:50:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie